استان: قم

کانون: رسول اكرم (ص)

مشخصات کلاس:

ICDL ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد جلسات: ۱۲

مبلغ شهریه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: قم

کانون: رسول اكرم (ص)

مشخصات کلاس:

آموزش نماز ( زیر 7 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۵/۰۷

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد جلسات: ۸

درخواست عضویت در کلاس

استان: قم

کانون: رسول اكرم (ص)

مشخصات کلاس:

آموزش نماز ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۵/۰۷

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۳۰

تعداد جلسات: ۸

درخواست عضویت در کلاس

استان: قم

کانون: رسول اكرم (ص)

مشخصات کلاس:

روخوانی و روانخوانی ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

تعداد جلسات: ۱۰

مبلغ شهریه: ۱۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: کهگيلويه وبويراحمد

کانون: سبحان

مشخصات کلاس:

ورزشی ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۵/۲۵

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۸/۱۰

تعداد جلسات: ۳۶

درخواست عضویت در کلاس

استان: کهگيلويه وبويراحمد

کانون: سبحان

مشخصات کلاس:

مفاهیم ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تعداد جلسات: ۲۵

درخواست عضویت در کلاس