استان: البرز

کانون: فجر

مشخصات کلاس:

آموزش نهج البلاغه خوانی ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۱۲/۱۰

تعداد جلسات: ۴۰

درخواست عضویت در کلاس

استان: البرز

کانون: فجر

مشخصات کلاس:

مداحی و تواشیح ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۱۲/۱۰

تعداد جلسات: ۴۰

مبلغ شهریه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: کردستان

کانون: محمد رسول الله(ص)

مشخصات کلاس:

روخوانی و روانخوانی ( 7 تا 14 سال - زن )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد جلسات: ۲۰۰

ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

استان: اصفهان

کانون: بهشتيان

مشخصات کلاس:

ورزشی ( عمومی - عمومی )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تعداد جلسات: ۴۴

ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

استان: البرز

کانون: شهيد مرتضي آويني

مشخصات کلاس:

کمک درسی ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

تعداد جلسات: ۲۴

مبلغ شهریه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

استان: گلستان

کانون: كاظم آل محمد(ص)

مشخصات کلاس:

روخوانی و روانخوانی ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد جلسات: ۲۰

درخواست عضویت در کلاس