استان: تهران

کانون: مسجدالنبي(ص)

مشخصات کلاس درخواست عضویت در کلاس

نقاشی ( عمومی - زن )

نام استاد: فاطمه حق جو

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۴/۱۵

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۶/۱۵

تعداد جلسات: ۱۵

مبلغ شهریه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز: ثبت نشده است

استان: تهران

کانون: مسجدالنبي(ص)

مشخصات کلاس درخواست عضویت در کلاس

حفظ ( عمومی - زن )

نام استاد: معصومه حسینی

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۶/۱۵

تعداد جلسات: ۱۵

مبلغ شهریه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز: ثبت نشده است

استان: همدان

کانون: شهيد فهميده

مشخصات کلاس درخواست عضویت در کلاس

کمک درسی ( 7 تا 14 سال - مرد )

نام استاد: ابوالفضل رستمی

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تعداد جلسات: ۵

امتیاز: ثبت نشده است

استان: سيستان وبلوچستان

کانون: فاطميون

مشخصات کلاس درخواست عضویت در کلاس

روخوانی و روانخوانی ( 7 تا 14 سال - مرد )

نام استاد: شهاب آرین نژاد

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۶/۱۵

تعداد جلسات: ۲۰

امتیاز: ثبت نشده است

استان: آذربايجان غربي

کانون: آيت الله گلپايگاني

مشخصات کلاس درخواست عضویت در کلاس

روخوانی و روانخوانی ( عمومی - عمومی )

نام استاد: یوسف رستمی

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تعداد جلسات: ۱۳

امتیاز: ثبت نشده است

استان: آذربايجان غربي

کانون: آيت الله گلپايگاني

مشخصات کلاس درخواست عضویت در کلاس

روخوانی و روانخوانی ( 7 تا 14 سال - مرد )

نام استاد: رضارمضانی

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

تعداد جلسات: ۱۳

امتیاز: ثبت نشده است