استان: بوشهر

کانون: المهدي(عج)

مشخصات کلاس:

چگونه کتاب بخوانیم ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

تعداد جلسات: ۵

مبلغ شهریه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: بوشهر

کانون: المهدي(عج)

مشخصات کلاس:

روخوانی و روانخوانی ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تعداد جلسات: ۵

مبلغ شهریه: ۵۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: آذربايجان شرقي

کانون: حضرت سكينه(س)

مشخصات کلاس:

اردو ( عمومی - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

تعداد جلسات: ۱

مبلغ شهریه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست عضویت در کلاس

استان: کرمان

کانون: محبين امام حسن عسکري (ع)

مشخصات کلاس:

روخوانی و روانخوانی ( زیر 7 سال - زن )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

تعداد جلسات: ۲۰

ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

استان: کرمان

کانون: محبين امام حسن عسکري (ع)

مشخصات کلاس:

زبان های خارجی ( 7 تا 14 سال - زن )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تعداد جلسات: ۲۵

مبلغ شهریه: ۳۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

استان: کرمان

کانون: محبين امام حسن عسکري (ع)

مشخصات کلاس:

زبان های خارجی ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد جلسات: ۲۵

مبلغ شهریه: ۳۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است