راهنمای ثبت اطلاعات حساب

راهنمای ثبت اطلاعات حساب

امکان ثبت درخواست تغییر اطلاعات حساب کانون ها در سامانه فراهم گردید. مدیر مسئولان می توانند همانند راهنمای زیر نسبت به اعمال تغییرات اطلاعات خود اقدام نمایند

دسته بندی: سامانه سجا / تاریخ انتشار: 1397/6/15 12:12:33 کلمات کلیدی: به روز رسانی سجا کانون های فرهنگی هنری ویرایش اطلاعات حساب
نمایش مطلب