....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتياز فهما (1399) : 19366

خدمات کانون

  • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
  • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
  • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون اسوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: اعظم

امتياز فهما (1399) : 18685

خدمات کانون

  • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
  • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
  • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1399) : 18209

خدمات کانون

  • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
  • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
  • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 277 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله حائري ميبدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حمزه علي فيروز آباد

امتياز فهما (1399) : 18025

خدمات کانون

  • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
  • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
  • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون معراج الصالحين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1399) : 17964

خدمات کانون

  • فوتسال (عمومي)
  • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
  • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون شاه خراسان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 17933

خدمات کانون

  • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
  • تفسير (زير 7 سال)
  • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...