جستجو در کانون‌ها جستجو در کانون‌ها

کانون حضرت امام حسين (ع)

استان: آذربايجان غربي

مسجد: حضرت امام حسين (ع)

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

کانون عبرت

استان: كهگيلويه وبويراحمد

مسجد: زندان مرکزي ياسوج

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

کانون شهيدان گل آرايش

استان: فارس

مسجد: آقا باباخان

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)

کانون مورصفا

استان: كهگيلويه وبويراحمد

مسجد: عشايري مورصفاي دشتروم

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)

کانون شريعت

استان: كهگيلويه وبويراحمد

مسجد: امام علي(ع)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 15 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي(ع)

استان: خراسان رضوي

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 6 خدمت دیگر...