کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتياز فهما (1398): 19637 (296+)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • خودکفايي (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتياز فهما (1398): 19328 (268+)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1398): 18664 (1236+)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (زير 7 سال)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتياز فهما (1398): 18153 (776+)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتياز فهما (1398): 18151 (224+)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • داستان‌نویسی (عمومي)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1398): 17859 (18+)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...