....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (عمومي)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (زير 7 سال)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

....

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

....

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

خدمات کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافيک (عمومي)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...