جستجو در کانون‌ها جستجو در کانون‌ها

کانون شهيد علي گرائيلي

استان: مازندران

مسجد: النبي(ص)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 28 خدمت دیگر...

کانون اخلاص

استان: مازندران

مسجد: اميرالمومنين(ع)

خدمات کانون

 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

کانون غدير

استان: يزد

مسجد: بلوري زاده

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (بالاي ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

کانون سلمان فارسي

استان: سيستان وبلوچستان

مسجد: محمدي

خدمات کانون

 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر (بالاي ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 510 خدمت دیگر...

کانون مالک اشتر

استان: يزد

مسجد: امام حسن (ع)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 200 خدمت دیگر...

کانون منهاج

استان: مازندران

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...