جستجو در کانون‌ها جستجو در کانون‌ها

کانون سيد جلال (پير غيب)

استان: كردستان

مسجد: امام نووي

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 30 خدمت دیگر...

کانون سلام

استان: اصفهان

مسجد: الحبيب

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)

کانون شهيد هاشمي نژاد

استان: آذربايجان غربي

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا (س)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)

کانون صاحب الزمان (عج)

استان: آذربايجان غربي

مسجد: صاحب الزمان (عج)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)

کانون شفاعت نور

استان: آذربايجان غربي

مسجد: زين العابدين(ع)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

کانون گلستان قرآن

استان: آذربايجان غربي

مسجد: امام حسن (ع)

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)