....

کانون قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: اهل بيت(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 7375

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون ساجدین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: كربلائيه

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6275

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالله (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6225

خدمات کانون

 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 29 خدمت دیگر...

....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 5950

خدمات کانون

 • صحیفه سجادیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون علی اكبر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6700

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6300

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 35 خدمت دیگر...