کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتیاز فهما: 19637 (116+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (بالاي ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتیاز فهما: 19328 (198+)

خدمات کانون

 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

امتیاز فهما: 18664 (1284+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 18153 (768+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتیاز فهما: 18151 (202+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • شعر (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 17859 (18+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...