کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتیاز فهما: 19637 (584+)

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتیاز فهما: 19328 (148+)

خدمات کانون

 • تفسير (زير 7 سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

امتیاز فهما: 18664 (1728+)

خدمات کانون

 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 18153 (760+)

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتیاز فهما: 18151 (208+)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تصویرسازی (عمومي)
 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 17859 (12+)

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...