....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتياز فهما (1400) : 20000 (3780+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • حفظ (عمومي)
 • اخلاقي (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 19995 (4570+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1400) : 19960 (12352+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد مدرس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: سامان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 19800 (3745+)

خدمات کانون

 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش پويانمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: مسلم ابن عقيل(ع)

امتياز فهما (1400) : 19790 (36430+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • فوتسال (عمومي)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1400) : 19770 (1880+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • آموزش پويانمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...