کانون فرهنگی هنری حضرت مهدی


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

212

تعداد اعضا

کد شناسایی: 608021282006301

مسجد: حضرت مهدی

استان: خوزستان

شهرستان: دزفول

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: دزفول

روستا: -

تلفن: 6142529600

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی