کانون فرهنگی هنری سیدالشهدا(ع)

مکان نمایی مرکز فرهنگی انجام نشده است.

متوسط امتیاز

4 / 5

0

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 612021290007201

مسجد: ابریشم کاران

استان: خوزستان

شهرستان: شوشتر

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: امان آباد

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: منقضی شده