کانون فرهنگی هنری شهدای کوی ملت


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 603021272009901

مسجد: فاطمه الزهراء

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: اهواز3

روستا: -

تلفن: 614461094

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی