کانون فرهنگی هنری قمر بنی هاشم (ع)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

1

تعداد اعضا

کد شناسایی: 603021272010401

مسجد: ابوالفضل العباس (ع)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: اهواز7

روستا: -

تلفن: 6133342528

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی