کانون فرهنگی هنری نرگس خاتون


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

46

تعداد اعضا

کد شناسایی: 608021282019401

مسجد: امام حسین (ع)

استان: خوزستان

شهرستان: دزفول

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: شمس آباد

روستا: شهرک مهاجرين

تلفن: 933746158

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی