کانون فرهنگی هنری بلال حبشی


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

47

تعداد اعضا

کد شناسایی: 603021272022601

مسجد: بلال حبشی

استان: خوزستان

شهرستان: کارون

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: کوت عبداله

روستا: -

تلفن: 613000000

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی