کانون فرهنگی هنری محبان مهدی


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 610020004077901

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

استان: خوزستان

شهرستان: رامهرمز

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: حومه شرقي

روستا: -

تلفن: 6143529790

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی