کانون فرهنگی هنری آيت الله ايزدي


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

579

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1014021440062401

مسجد: جامع نجف آباد

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: نجف آباد

روستا: -

تلفن: 314245462

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی