کانون فرهنگی هنری رهپویان هدایت


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

7

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2007012162023301

مسجد: جامع

استان: سمنان

شهرستان: ميامي

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: ميامي

روستا: -

تلفن: 2332622434

فکس: 0

رایانامه: bp65_66@yahoo.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی