masajed

کانون شهيد بهشتي

مسجد طالقاني


امتياز فهما: 2430 امتياز از 20 هزار

دنبال کننده: 1 کاربر

عضویت در کانون

اعضای کانون: 506 نفر

دوره های آموزشی و خدمات کانون شهيد بهشتي

در این قسمت می‌توانید برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون را بیابید

همه

تماس با کانون تماس با کانون

  • کد شناسایی: 1105011451004201
  • استان: سيستان وبلوچستان
  • شهرستان: زاهدان
  • شهر/دهستان: زاهدان
  • تلفن: 0543342150
  • نمابر: 0543342150
  • وب: