کانون فرهنگی هنری زندویه


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

109

تعداد اعضا

کد شناسایی: 715040001123601

مسجد: رسول اعظم(ص)

استان: فارس

شهرستان: لامرد

بخش: علامرودشت

شهر / دهستان: خيرگو

روستا: کتک

تلفن: 7152746325

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی