masajed

کانون خاتم الانبيا ء

مسجد مسجد شهيد بهشتي


امتياز فهما (1400) : 600 امتياز (از 20 هزار)

دنبال کننده: 0 کاربر

عضویت در کانون

اعضای کانون: 0 نفر

دوره های آموزشی کانون خاتم الانبيا ء

در این قسمت می‌توانید برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون را بیابید

همه

تماس با کانون تماس با کانون

  • کد شناسایی: 2687005001
  • استان: قزوين
  • شهرستان: تاکستان
  • شهر/دهستان: تاکستان