کانون فرهنگی هنری امام منتظر (عج)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

314

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2501031114008801

مسجد: امام منتظر (عج)

استان: قم

شهرستان: قم

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: قم 6

روستا: -

تلفن: 2537222930

فکس: 2537222930

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی