کانون فرهنگی هنری حضرت قائم (عج)


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

26

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2501031114009001

مسجد: حضرت قائم(عج)

استان: قم

شهرستان: قم

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: قم 4

روستا: -

تلفن: 2537748798

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی