کانون فرهنگی هنری ثقلین


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

21

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2501031114023101

مسجد: حضرت رقیه (س)

استان: قم

شهرستان: قم

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: قم 3

روستا: -

تلفن: 2536569910

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی