کانون فرهنگی هنری سردار کربلا


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

23

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2501031114025201

مسجد: حضرت ابافضل (ع)

استان: قم

شهرستان: قم

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: قم 3

روستا: -

تلفن: 253656623

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی