کانون فرهنگی هنری جوانان مسجد


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

15

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1202010002000401

مسجد: جامع

استان: كردستان

شهرستان: بيجار

بخش: چنگ الماس

شهر / دهستان: پيرتاج

روستا: -

تلفن: 873836233

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی