کانون فرهنگی هنری امام سجاد ع


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

123

تعداد اعضا

کد شناسایی: 808051346000701

مسجد: امام سجاد ع

استان: كرمان

شهرستان: كرمان

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: كرمان 3

روستا: -

تلفن: 3432527443

فکس: 32527443

رایانامه: dana.javad114@gmail.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی