کانون فرهنگی هنری ماهور سبز


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

12

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1701031512039701

مسجد: عشایری آب نهر

استان: كهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: كاكان

روستا: -

تلفن: 7433229428

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی