کانون فرهنگی هنری فرقان


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

17

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1701030003047601

مسجد: عشایری

استان: كهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: سررودجنوبي

روستا: تنگسرخ

تلفن: 1111111111

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی