دوره های آموزشی و خدمات کانون واقعه

در این قسمت می‌توانید برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون را بیابید

همه

تماس با کانون تماس با کانون

  • کد شناسایی: ۲۷۰۱۰۲۰۰۰۱۰۳۵۱۰۱
  • استان: گلستان
  • شهرستان: بندرگز
  • شهر/دهستان: بنفشه تپه
  • روستا: آبادي6
  • تلفن:
  • نمابر:
  • وب: