کانون فرهنگی هنری شهدای لاسم


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

87

تعداد اعضا

کد شناسایی: 201010001023101

مسجد: مسجد جامع

استان: مازندران

شهرستان: آمل

بخش: لاريجان

شهر / دهستان: بالالاريجان

روستا: لاسم

تلفن: 1143247509

فکس: 1143247509

رایانامه: karim1344@yahoo.com

وب: 0

وضعیت: در انتظار تایید نهایی