کانون فرهنگی هنری المهدی


متوسط امتیاز

4 / 5

0

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 202032390039001

مسجد: ابوالفضل (ع)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

بخش: بندپي شرقي

شهر / دهستان: امان آباد

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: منقضی شده