کانون فرهنگی هنری اهل بیت (ع)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 210030002060201

مسجد: الرسول (ص)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: امان آباد

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید اولیه