کانون فرهنگی هنری علی ابن موسی الرضا


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 3004012169002201

مسجد: مسجد جامع

استان: البرز

شهرستان: طالقان

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: طالقان

روستا: -

تلفن: 2644723020

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی