کانون فرهنگی هنری محبان اهل بیت


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 3003010003002301

مسجد: امام حسین (ع)

استان: البرز

شهرستان: نظرآباد

بخش: تنکمان

شهر / دهستان: تنکمان

روستا: -

تلفن: 2645361737

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی