کانون فرهنگی هنری طاها


متوسط امتیاز

4 / 5

0

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2105031562019901

مسجد: امام صادق ع

استان: يزد

شهرستان: يزد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: امان آباد

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 8210674

رایانامه:

وب:

وضعیت: منقضی شده