کانون فرهنگی هنری انصار الزینب(س)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

14

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2105031562029601

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

استان: يزد

شهرستان: يزد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: يزد2

روستا: -

تلفن: 3538289960

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی