کانون فرهنگی هنری انتظار نور


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

55

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2106011552031601

مسجد: صاحب الزمان(عج)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

بخش: بفروييه

شهر / دهستان: بفروييه

روستا: -

تلفن: 3532337183

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی