کانون فرهنگی هنری دلدادگان اندیشه حسینی


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2105031562076801

مسجد: بقیه الله‌الاعظم(عج)

استان: يزد

شهرستان: يزد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: يزد2

روستا: -

تلفن: 3537306040

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی