کانون فرهنگی هنری *امام حسین (ع)


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1103010005130701

مسجد: قبا

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: خاش

بخش: نوك آباد

شهر / دهستان: نوك آباد

روستا: -

تلفن: 9159911050

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی