masajed

کانون ابوذر غفاري

مسجد ابوذر غفاري


امتياز فهما: 3875 امتياز از 20 هزار

دنبال کننده: 1 کاربر

عضویت در کانون

اعضای کانون: 0 نفر

دوره های آموزشی و خدمات کانون ابوذر غفاري

در این قسمت می‌توانید برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون را بیابید

همه

تماس با کانون تماس با کانون

  • کد شناسایی: 2709030002073001
  • استان: گلستان
  • شهرستان: كلاله
  • شهر/دهستان: عرب داغ
  • روستا: قرنگي جنگل 22129