کانون فرهنگی هنری *علمدار کربلا


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

149

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2312020002119501

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

استان: تهران

شهرستان: رباطكريم

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: منجيل آباد

روستا: پرندك

تلفن: 2144848835

فکس: 44843960

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی