کانون فرهنگی هنری نصر قائم


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

2

تعداد اعضا

کد شناسایی: 321021201004101

مسجد: حاج کاظم

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: آذرشهر

بخش: حومه

شهر / دهستان: آذرشهر

روستا: -

تلفن: 4134222255

فکس: 4134222255

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی