کانون فرهنگی هنری عروج


متوسط امتیاز

6 / 5

1

تعداد تشکیلات

25

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2404021229036701

مسجد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر

استان: اردبيل

شهرستان: مشگين شهر

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: مشگين شهر

روستا: -

تلفن: 4532541414

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی