کانون فرهنگی هنری نبي اكرم(ص)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

51

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1002037301002001

مسجد: النبي(ص)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: اصفهان 9

روستا: -

تلفن: 313000000

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی