کانون فرهنگی هنری ولایت فقیه( نام قبلی مکتب الذاکرین)

مکان نمایی مرکز فرهنگی انجام نشده است.

متوسط امتیاز

4 / 5

0

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2301021576008601

مسجد: رسالت

استان: تهران

شهرستان: تهران

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: امان آباد

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: منقضی شده