کانون فرهنگی هنری ولایت فقیه( نام قبلی مکتب الذاکرین)


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

32

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2301021576008601

مسجد: رسالت

استان: تهران

شهرستان: تهران

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: تهران

روستا: -

تلفن: 2177618881

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی