کانون فرهنگی هنری مصلی


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

73

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2316012116106501

مسجد: مصلی شهر قدس

استان: تهران

شهرستان: قدس

بخش: مركزي

شهر / دهستان: قدس

روستا: -

تلفن: 2146822312

فکس: 0

رایانامه: masjed24.ir@gmail.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی