کانون فرهنگی هنری معمارانقلاب


متوسط امتیاز

6 / 5

1

تعداد تشکیلات

38

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1403010004019301

مسجد: امام حسن مجتبی (ع)

استان: چهارمحال وبختيارئ

شهرستان: كوهرنگ

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: چلگرد

روستا: -

تلفن: 3833622730

فکس: 3833622730

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی