کانون فرهنگی هنری شمیم ولایت


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

48

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1406020003030201

مسجد: صاحب الزمان

استان: چهارمحال وبختيارئ

شهرستان: كوهرنگ

بخش: بازفت

شهر / دهستان: بازفت

روستا: -

تلفن: 3833622730

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی