کانون فرهنگی هنری آدینه


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

87

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2901041355047401

مسجد: مصلی

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: بيرجند

روستا: -

تلفن: 562222696

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی