کانون فرهنگی هنری اهل بيت(ع)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

433

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1009011421040901

مسجد: 14 معصوم(ع)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: دهاقان

روستا: -

تلفن: 3153336994

فکس: 0

رایانامه: rezafarahmandian@yahoo.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی