masajed

کانون غدير

مسجد بلوري زاده


امتياز فهما: 19637 امتياز از 25 هزار (116+)

دنبال کننده: 305 کاربر

عضویت در کانون

اعضای کانون: 600 نفر

بررسي ظرفيت‌هاي همکاري کانون‌ فرهنگي هنري غدير و يگان ويژه ناجاي استان يزد

بررسی ظرفیت‌های همکاری کانون‌ فرهنگی هنری غدیر و یگان ویژه ناجای استان یزد

تاریخ انتشار : ۲۸ تير ۱۳۹۹
به گزارش ستاد ارتباطات رسانه اي (فهما) کانون غدير يزد: طي ديدار مدير کانون‌هاي فرهنگي هنري غدير با فرمانده يگان ويژه ناجاي ظرفيت هاي همکاري هاي دو جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سرهنگ گلوي نيز ضمن خوش آمد گويي به مدير مسئول کانون و مدير گروه سرود فجرجاويد گفت: ما بسيار خوشحاليم که اينچنين نوجوانان و جوانان باانگيزه، فعال و مومني را داريم و بسيار مسروريم از اينکه در خدمت شمائيم.

فرمانده يگان ويژه ناجاي يزد تاکيد کرد: ما با تمام امکانات و ظرفيت خود حاضريم در مسائل مختلف فرهنگي کانون و گروه سرود شرکت کنيم و در حد توان ياريگر کارهاي خداپسندانه شما باشيم.

در انتها سرهنگ گلوي به عضويت کانون فرهنگي هنري غدير در سامانه بچه هاي مسجد درآمد.