....

کانون شهدای شمام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 3799

امتياز فهما (1400) : 5475

کلاسهای کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 61 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3798

امتياز فهما (1400) : 3000

کلاسهای کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 57 کلاس دیگر...

....

کانون محمد رسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: کامياران

مسجد: امام شافعي(رضي)

امتياز فهما (1401) : 3797

امتياز فهما (1400) : 850

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 99 کلاس دیگر...

....

کانون ارشاد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ورامين

مسجد: ارشاد

امتياز فهما (1401) : 3791

امتياز فهما (1400) : 5525

کلاسهای کانون

 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
 • صحیفه سجادیه (بالاي ۴۰ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون المحمود (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: المحمود

امتياز فهما (1401) : 3787

امتياز فهما (1400) : 4325

کلاسهای کانون

 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 213 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای ترك ویس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 3785

امتياز فهما (1400) : 8535

کلاسهای کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 90 کلاس دیگر...

....

کانون فرقان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3785

امتياز فهما (1400) : 7650

کلاسهای کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 34 کلاس دیگر...

....

کانون آل یس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3785

امتياز فهما (1400) : 4340

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون ثامن الحجج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کنگاور

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3785

امتياز فهما (1400) : 8150

کلاسهای کانون

 • حفظ (عمومي)
 • سایر (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 45 کلاس دیگر...

....

کانون مولود كعبه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: حضرت وليعصر «عج»

امتياز فهما (1401) : 3781

امتياز فهما (1400) : 625

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 13 کلاس دیگر...

....

کانون نورالزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 3780

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (بالاي ۴۰ سال)
 • خودکفایی (بالاي ۴۰ سال)
 • مداحی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شهید مطهری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: داراب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3779

امتياز فهما (1400) : 2315

کلاسهای کانون

 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 20 کلاس دیگر...

....

کانون جامع رحمت آباد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: جامع رحمت آباد

امتياز فهما (1401) : 3776

امتياز فهما (1400) : 6350

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 157 کلاس دیگر...

....

کانون سردار شهیر علیرضا عاصمی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3775

امتياز فهما (1400) : 8035

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • سبک زندگی (عمومي)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 19 کلاس دیگر...

....

کانون مطهره (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خليل آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3773

امتياز فهما (1400) : 9142

کلاسهای کانون

 • سایر (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 107 کلاس دیگر...

....

کانون شهدا پیربلوط (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: مسجد صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3772

امتياز فهما (1400) : 8150

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 30 کلاس دیگر...

....

کانون نسیم وحدت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3772

امتياز فهما (1400) : 5800

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 26 کلاس دیگر...

....

کانون اندیشه مطهر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: مهديه صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3772

امتياز فهما (1400) : 1675

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 86 کلاس دیگر...

....

کانون ولی الله (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: پيامبر اعظم(ص)

امتياز فهما (1401) : 3772

امتياز فهما (1400) : 7650

....

کانون الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: امام جعفرصادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 3772

امتياز فهما (1400) : 8560

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (عمومي)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 6 کلاس دیگر...

....

کانون اندیشه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: حضرت رسول(ص)

امتياز فهما (1401) : 3772

امتياز فهما (1400) : 2250

کلاسهای کانون

 • تولیدات هنری (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولیدات هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)

....

کانون اصحاب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: اصحاب

امتياز فهما (1401) : 3772

امتياز فهما (1400) : 1450

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای تنگستان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: اباالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3770

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 6 کلاس دیگر...

....

کانون بوستان صادق(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: بوانات

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3769

امتياز فهما (1400) : 2250

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولیدات هنری (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون مرتضی علی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شوشتر

مسجد: مرتضي علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3766

امتياز فهما (1400) : 725

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 37 کلاس دیگر...

....

کانون مدینه النبی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3766

امتياز فهما (1400) : 3175

کلاسهای کانون

 • تنیس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 49 کلاس دیگر...

....

کانون شهید لاجوردی-زندان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسين(ع)-زندان

امتياز فهما (1401) : 3764

امتياز فهما (1400) : 2340

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • اعتقادی (عمومي)
 • ابتهال (عمومي)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون شهید هادی متولی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 3761

امتياز فهما (1400) : 2400

کلاسهای کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
مشاهده 41 کلاس دیگر...

....

کانون قلم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: امام حسن عسگري (ع)

امتياز فهما (1401) : 3760

امتياز فهما (1400) : 2350

کلاسهای کانون

 • سایر (عمومي)
 • مهارتی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 3 کلاس دیگر...

....

کانون رایت العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 3760

امتياز فهما (1400) : 6180

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون حضرت امیر المومنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: کليبر

مسجد: امير المومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 3759

امتياز فهما (1400) : 2500

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • کوه‌پیمایی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: سرچهان

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 3759

امتياز فهما (1400) : 4325

کلاسهای کانون

 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 88 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شاهين شهروميمه

مسجد: فاطميه

امتياز فهما (1401) : 3759

امتياز فهما (1400) : 2400

کلاسهای کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کاریکاتور (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 74 کلاس دیگر...

....

کانون مكتب الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: جامع صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3759

امتياز فهما (1400) : 3600

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 94 کلاس دیگر...

....

کانون شهید شیرودی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: اهر

مسجد: عباسيه قره قيه

امتياز فهما (1401) : 3753

امتياز فهما (1400) : 3081

....

کانون حضرت علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: حضرت علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3750

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون عترت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 3749

امتياز فهما (1400) : 3100

کلاسهای کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 52 کلاس دیگر...

....

کانون بیت النور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: جامع انزاب عليا

امتياز فهما (1401) : 3743

امتياز فهما (1400) : 13551

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 کلاس دیگر...

....

کانون جان نثاران امام حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: محمدرسول الله(ص)

امتياز فهما (1401) : 3743

امتياز فهما (1400) : 625

....

کانون رهپویان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: سرچهان

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 3742

امتياز فهما (1400) : 675

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 47 کلاس دیگر...

....

کانون امام محمدباقر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: امام محمدباقر(ع)

امتياز فهما (1401) : 3742

امتياز فهما (1400) : 4875

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 20 کلاس دیگر...

....

کانون سالار شهیدان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3742

امتياز فهما (1400) : 7625

کلاسهای کانون

 • پیاده روی (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون آیت الله العظمی خامنه ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: آيت الله طالقاني

امتياز فهما (1401) : 3742

امتياز فهما (1400) : 2525

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (عمومي)
 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 59 کلاس دیگر...

....

کانون كریم اهل بیت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3722

امتياز فهما (1400) : 7950

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون صدای عاشورا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع روستاي تكچي

امتياز فهما (1401) : 3722

امتياز فهما (1400) : 8020

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزیه (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 27 کلاس دیگر...

....

کانون عاشقان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: سمنان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3720

امتياز فهما (1400) : 300

کلاسهای کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 37 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل(ع) ـ بادرود (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نطنز

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3719

امتياز فهما (1400) : 1875

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • خیاطی (عمومي)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 38 کلاس دیگر...

....

کانون علی ابن ابیطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3719

امتياز فهما (1400) : 16980

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • تفسیر (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 37 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای شیخ حسن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: احمديه

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 7650

کلاسهای کانون

 • تیراندازی (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 84 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای لواسانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: حضرت ابولفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 7625

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون جامعة المصطفی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گنبدکاووس

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 8150

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت علی اكبر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کنگاور

مسجد: موسي ابن جعفر(ع)

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 8815

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای ریزوندعلی اكبر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: ابوالفضل عباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 7500

کلاسهای کانون

 • تعزیه (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تجسمی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای سر باغ گلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 7625

کلاسهای کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون عبد صالح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 7225

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • تیراندازی (عمومي)
مشاهده 48 کلاس دیگر...

....

کانون توحید روستای خلیفه حسین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 7650

کلاسهای کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون انصار الحسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 725

کلاسهای کانون

 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش نجوم (عمومي)
مشاهده 48 کلاس دیگر...

....

کانون ابوذر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: ابوذر

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 7825

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 88 کلاس دیگر...

....

کانون امام جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کنگاور

مسجد: امام جواد(ع)

امتياز فهما (1401) : 3715

امتياز فهما (1400) : 8650

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 15 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت حجت(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن عسگري(ع)

امتياز فهما (1401) : 3710

امتياز فهما (1400) : 3581

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 70 کلاس دیگر...

....

کانون بینات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3709

امتياز فهما (1400) : 5800

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 100 کلاس دیگر...

....

کانون شهید منوچهر مجتبی پور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: ابوالفضلي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3709

امتياز فهما (1400) : 3525

کلاسهای کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 9 کلاس دیگر...

....

کانون توحید (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: فردوس

مسجد: ميرزامجتهد

امتياز فهما (1401) : 3709

امتياز فهما (1400) : 5850

....

کانون فرهنگی هنری شهدای اتو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: سوادکوه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3708

امتياز فهما (1400) : 4220

کلاسهای کانون

 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)

....

کانون كوثر النبی (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 3702

امتياز فهما (1400) : 13425

کلاسهای کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (عمومي)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: قمربني هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 3700

امتياز فهما (1400) : 3200

کلاسهای کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 16 کلاس دیگر...

....

کانون مائده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: صاحب الزمان

امتياز فهما (1401) : 3700

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون امام محمدباقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: فسا

مسجد: امام محمدباقر (ع)

امتياز فهما (1401) : 3700

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (عمومي)

....

کانون قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3700

امتياز فهما (1400) : 4280

....

کانون خاتم الانبیا(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: خاتم الانبيا(ص)

امتياز فهما (1401) : 3700

امتياز فهما (1400) : 3550

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • سبک زندگی (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 28 کلاس دیگر...

....

کانون ریحانه النبی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: کهنوج

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3698

امتياز فهما (1400) : 5445

کلاسهای کانون

 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
مشاهده 9 کلاس دیگر...

....

کانون شهید علی مجیدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خمين

مسجد: جامع چهار طاق

امتياز فهما (1401) : 3698

امتياز فهما (1400) : 2825

کلاسهای کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون یاوران امام حسن مجتبی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3697

امتياز فهما (1400) : 2275

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تیراندازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 کلاس دیگر...

....

کانون ثارالله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: عنبرآباد

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 3696

امتياز فهما (1400) : 7437

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 کلاس دیگر...

....

کانون سلمان فارسی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: نيمروز

مسجد: امام رضا(ع)-درويشان

امتياز فهما (1401) : 3695

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 کلاس دیگر...

....

کانون اسما (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گنبدکاووس

مسجد: حضرت فاطمه زهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 3689

امتياز فهما (1400) : 4900

کلاسهای کانون

 • رزمی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون امام خامنه ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 3686

امتياز فهما (1400) : 4375

کلاسهای کانون

 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 159 کلاس دیگر...

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: هنديجان

مسجد: المهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 3682

امتياز فهما (1400) : 5165

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 40 کلاس دیگر...

....

کانون انتظار سبز (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: قائم آل محمد (ص)

امتياز فهما (1401) : 3680

امتياز فهما (1400) : 11870

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (عمومي)
مشاهده 86 کلاس دیگر...

....

کانون مهدیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: ساوجبلاغ

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 3679

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون علامه امینی( ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: قدس - كوي صادقيه

امتياز فهما (1401) : 3673

امتياز فهما (1400) : 7600

کلاسهای کانون

 • تنیس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 14 کلاس دیگر...

....

کانون ابوالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: هرسين

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 4440

کلاسهای کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • پیاده روی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 15 کلاس دیگر...

....

کانون قاسم ابن الحسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 7725

کلاسهای کانون

 • زبان های خارجی (بالاي ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 کلاس دیگر...

....

کانون سقاء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 5400

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
مشاهده 4 کلاس دیگر...

....

کانون محمدرسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: محمدرسول الله(ص)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 7825

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون شهید مطهری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 7950

کلاسهای کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • مداحی (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون متقین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 7750

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 14 کلاس دیگر...

....

کانون جوادالائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کنگاور

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 8300

کلاسهای کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 کلاس دیگر...

....

کانون مختار ثقفی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: هرسين

مسجد: ولي عصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 700

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحیفه سجادیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 46 کلاس دیگر...

....

کانون باب الحوائج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 6355

کلاسهای کانون

 • ابتهال (عمومي)
 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 74 کلاس دیگر...

....

کانون شهید لاجوردی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کنگاور

مسجد: امام هادي (ع)-زندان

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 7600

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 44 کلاس دیگر...

....

کانون یاران مهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: مصلي نماز جمعه

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 8680

کلاسهای کانون

 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان های خارجی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون شهید مطهری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: يازهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 3672

امتياز فهما (1400) : 2825

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون عصر ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3666

امتياز فهما (1400) : 5955

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 کلاس دیگر...

....

کانون یوسف‌النبی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: سلسله

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3666

امتياز فهما (1400) : 5250

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 3665

امتياز فهما (1400) : 2645

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولیدات هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 93 کلاس دیگر...

....

کانون میثاق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: هرسين

مسجد: آيت الله نجفي

امتياز فهما (1401) : 3665

امتياز فهما (1400) : 3815

کلاسهای کانون

 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 6 کلاس دیگر...

....

کانون النبی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 3662

امتياز فهما (1400) : 12107

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون شهید شیرودی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: حضرت علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3656

امتياز فهما (1400) : 7850

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایش‌نامه نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای آبشور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: مؤمن

امتياز فهما (1401) : 3655

امتياز فهما (1400) : 8345

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
مشاهده 17 کلاس دیگر...