....

کانون قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: قائم آل محمد(عج)

امتياز فهما (1401) : 3315

....

کانون شهید رجایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: جوانرود

مسجد: جامع جديد

امتياز فهما (1401) : 3315

امتياز فهما (1400) : 6525

کلاسهای کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون مكتب الثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: حضرت علي بن ابي طالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 3313

امتياز فهما (1400) : 1375

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • خیاطی (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 55 کلاس دیگر...

....

کانون مجاهد شهید دكتر چمران (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3313

امتياز فهما (1400) : 5855

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 84 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: فاطمه الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 3312

امتياز فهما (1400) : 11865

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 88 کلاس دیگر...

....

کانون جامع فهالنج (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3312

امتياز فهما (1400) : 10890

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 116 کلاس دیگر...

....

کانون معرفت-دهرودسفلی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: حضرت صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3312

امتياز فهما (1400) : 1350

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
 • فوتبال (عمومي)
مشاهده 84 کلاس دیگر...

....

کانون الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 3310

امتياز فهما (1400) : 3470

کلاسهای کانون

 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 16 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت علی اصغر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: اليگودرز

مسجد: حضرت امام حسين (ع )

امتياز فهما (1401) : 3309

امتياز فهما (1400) : 6547

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3309

امتياز فهما (1400) : 4785

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 26 کلاس دیگر...

....

کانون قمربنی هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3309

امتياز فهما (1400) : 6635

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
مشاهده 36 کلاس دیگر...

....

کانون وحدت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: علي‌ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 3305

امتياز فهما (1400) : 1650

کلاسهای کانون

 • سایر (بالاي ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 15 کلاس دیگر...

....

کانون نور الثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 3302

امتياز فهما (1400) : 9035

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای مكی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3302

امتياز فهما (1400) : 3375

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 97 کلاس دیگر...

....

کانون امامزاده هادی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: اعظم- امام زاده هادي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3302

امتياز فهما (1400) : 1950

کلاسهای کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 24 کلاس دیگر...

....

کانون عاشورائیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: مهر

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1401) : 3302

امتياز فهما (1400) : 1950

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 409 کلاس دیگر...

....

کانون ماه بنی هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: ملاير

مسجد: باب الحوائج قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 3301

امتياز فهما (1400) : 3520

....

کانون صبا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: کوثر

مسجد: جامع فيروز

امتياز فهما (1401) : 3300

امتياز فهما (1400) : 5180

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • پیاده روی (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 49 کلاس دیگر...

....

کانون امام موسی صدر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: فهرج

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3300

امتياز فهما (1400) : 5710

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 57 کلاس دیگر...

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شوش

مسجد: امام هادي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3299

امتياز فهما (1400) : 925

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • اخلاقی (زير 7 سال)
 • سرود (عمومي)
مشاهده 32 کلاس دیگر...

....

کانون محمدرسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3294

امتياز فهما (1400) : 2690

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 67 کلاس دیگر...

....

کانون مرصاد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت علي اصغر (ع)

امتياز فهما (1401) : 3293

امتياز فهما (1400) : 2900

کلاسهای کانون

 • کاریکاتور (عمومي)
 • تصویرسازی (عمومي)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 27 کلاس دیگر...

....

کانون ثامن الائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1401) : 3293

امتياز فهما (1400) : 4425

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 42 کلاس دیگر...

....

کانون امام خمینی(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: ايلام

مسجد: قائم آل محمد (ص)

امتياز فهما (1401) : 3292

امتياز فهما (1400) : 1750

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 29 کلاس دیگر...

....

کانون ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 3286

امتياز فهما (1400) : 4400

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • نمایشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون سید الساجدین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3285

امتياز فهما (1400) : 4725

کلاسهای کانون

 • بسکتبال (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 33 کلاس دیگر...

....

کانون امام محمد باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1401) : 3282

امتياز فهما (1400) : 18810

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • فیلم‌سازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 277 کلاس دیگر...

....

کانون علمدار عشق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: باشت

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3281

امتياز فهما (1400) : 1585

کلاسهای کانون

 • تواشیح (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 3 کلاس دیگر...

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: محمدرسول الله(ص)

امتياز فهما (1401) : 3280

امتياز فهما (1400) : 13225

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 5 کلاس دیگر...

....

کانون موسی بن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: موسي بن جعفر (ع)

امتياز فهما (1401) : 3279

امتياز فهما (1400) : 7279

کلاسهای کانون

 • خیاطی (عمومي)
 • فوتسال (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 72 کلاس دیگر...

....

کانون توحید (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: بختگان

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 3279

امتياز فهما (1400) : 1900

کلاسهای کانون

 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (عمومي)
مشاهده 11 کلاس دیگر...

....

کانون ام‌البنین(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رابر

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 3279

امتياز فهما (1400) : 725

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (زير 7 سال)
 • فوتسال (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 72 کلاس دیگر...

....

کانون سید صالح قائمی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابلسر

مسجد: جامع رز کنار

امتياز فهما (1401) : 3278

امتياز فهما (1400) : 1905

....

کانون عترت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: قرآن وعترت

امتياز فهما (1401) : 3273

امتياز فهما (1400) : 8415

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 15 کلاس دیگر...

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: حضرت اباالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3272

امتياز فهما (1400) : 2050

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 59 کلاس دیگر...

....

کانون رهپویان شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: پاسارگاد

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 3270

امتياز فهما (1400) : 3925

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون موسی بن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1401) : 3270

امتياز فهما (1400) : 5600

کلاسهای کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 7 کلاس دیگر...

....

کانون امیر المؤمنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شاهين شهروميمه

مسجد: امير المؤمنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 3269

امتياز فهما (1400) : 2325

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • پیاده روی (عمومي)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 12 کلاس دیگر...

....

کانون مصباح الهدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 3266

امتياز فهما (1400) : 4900

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولیدات هنری (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون عابدینیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: سمنان

مسجد: عابدينيه

امتياز فهما (1401) : 3265

....

کانون شهید صالحی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: شهيد صالحي

امتياز فهما (1401) : 3265

امتياز فهما (1400) : 2175

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 11 کلاس دیگر...

....

کانون غدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: ايزدي نوقاب

امتياز فهما (1401) : 3259

امتياز فهما (1400) : 15592

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گویی (زير 7 سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 55 کلاس دیگر...

....

کانون عبدالباسط (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: دارالاسلام

امتياز فهما (1401) : 3259

امتياز فهما (1400) : 10015

کلاسهای کانون

 • فوتبال (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 32 کلاس دیگر...

....

کانون نینوا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: قرآن (بوشهر)

امتياز فهما (1401) : 3259

امتياز فهما (1400) : 4175

....

کانون بشارت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: نظرآباد

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1401) : 3258

امتياز فهما (1400) : 2415

کلاسهای کانون

 • کاریکاتور (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون الرسول(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3258

امتياز فهما (1400) : 8630

کلاسهای کانون

 • خیاطی (بالاي ۴۰ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون معراج الشهدا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت حيدريه

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1401) : 3255

امتياز فهما (1400) : 3975

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 37 کلاس دیگر...

....

کانون امام جعفر صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: سوادکوه

مسجد: شهيد رستمي

امتياز فهما (1401) : 3253

امتياز فهما (1400) : 3945

کلاسهای کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پرده خوانی (عمومي)
 • قصه گویی (زير 7 سال)
مشاهده 53 کلاس دیگر...

....

کانون انصار المهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: استهبان

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1401) : 3253

امتياز فهما (1400) : 4320

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • کوه‌پیمایی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
مشاهده 35 کلاس دیگر...

....

کانون مهدویون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: دانشگاه صنعتي شريف

امتياز فهما (1401) : 3252

امتياز فهما (1400) : 19745

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر (زير 7 سال)
مشاهده 99 کلاس دیگر...

....

کانون آل عبا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: بوئين زهرا

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 3252

امتياز فهما (1400) : 9840

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (زير 7 سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون نیایش (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: باشت

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3251

امتياز فهما (1400) : 4135

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 4 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت خدیجه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: خلخال

مسجد: آدينه

امتياز فهما (1401) : 3250

امتياز فهما (1400) : 7730

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (عمومي)
 • درسی و تقویتی (عمومي)
 • تولیدات هنری (عمومي)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون كریم اهل بیت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: حضرت امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3246

امتياز فهما (1400) : 250

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • تئاتر (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 5 کلاس دیگر...

....

کانون بنی فاطمه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: بني فاطمه(س)

امتياز فهما (1401) : 3243

امتياز فهما (1400) : 3780

کلاسهای کانون

 • مشارکت در طرح روستاهای دوستدار کتاب (عمومي)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (عمومي)
 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 64 کلاس دیگر...

....

کانون سبیل النور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گنبدکاووس

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3242

امتياز فهما (1400) : 6300

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش پویانمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون یاوران موعود (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3242

امتياز فهما (1400) : 3450

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (زير 7 سال)
 • شعر و ادبیات (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون اهل قلم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3242

امتياز فهما (1400) : 12756

کلاسهای کانون

 • مداحی (عمومي)
 • انواع آموزش های رایانه ای (عمومي)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (عمومي)
مشاهده 102 کلاس دیگر...

....

کانون انصار الحسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: ابولفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 3242

امتياز فهما (1400) : 3297

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولیدات هنری (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت زینب(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: شهدا

امتياز فهما (1401) : 3242

امتياز فهما (1400) : 5380

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (بالاي ۴۰ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: بعثت

امتياز فهما (1401) : 3239

امتياز فهما (1400) : 2225

کلاسهای کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 37 کلاس دیگر...

....

کانون الهادی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: صاحب الزمان

امتياز فهما (1401) : 3238

امتياز فهما (1400) : 775

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • صحیفه سجادیه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 105 کلاس دیگر...

....

کانون كریمه اهل بیت (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: كريم اهل بيت (ع)

امتياز فهما (1401) : 3236

امتياز فهما (1400) : 1200

کلاسهای کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون طوبی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: ايذه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3233

امتياز فهما (1400) : 6451

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون شهید فهمیده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: آمل

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3230

امتياز فهما (1400) : 725

کلاسهای کانون

 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (عمومي)
 • مداحی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 4 کلاس دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: آران وبيدگل

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3230

امتياز فهما (1400) : 4750

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 20 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای آوه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 3229

امتياز فهما (1400) : 4005

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 37 کلاس دیگر...

....

کانون شهید علی معروف (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 3222

امتياز فهما (1400) : 625

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون شهید رهسپار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: ايراني

امتياز فهما (1401) : 3222

امتياز فهما (1400) : 2410

....

کانون پیامبر اعظم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3222

امتياز فهما (1400) : 2350

کلاسهای کانون

 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون محبان الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: حضرت مسلم(ع)

امتياز فهما (1401) : 3221

امتياز فهما (1400) : 1900

کلاسهای کانون

 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 24 کلاس دیگر...

....

کانون انصار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: هرسين

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3220

امتياز فهما (1400) : 2880

....

کانون آیت الله خامنه ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: قروه

مسجد: سيد الشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3216

امتياز فهما (1400) : 18485

کلاسهای کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 14 کلاس دیگر...

....

کانون نبی اكرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خرمدره

مسجد: رسول الله(ص)

امتياز فهما (1401) : 3216

امتياز فهما (1400) : 5655

کلاسهای کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 کلاس دیگر...

....

کانون سفیران ظهور حجت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3216

امتياز فهما (1400) : 9340

کلاسهای کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون مولی الموحدین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

مسجد: امير المومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3215

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 34 کلاس دیگر...

....

کانون میثم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3215

امتياز فهما (1400) : 1125

کلاسهای کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (عمومي)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون قائم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: نيمروز

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)-آذرنگ

امتياز فهما (1401) : 3215

امتياز فهما (1400) : 775

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • سرود (زير 7 سال)
 • سبک زندگی (عمومي)
مشاهده 100 کلاس دیگر...

....

کانون حافظان نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خمين

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1401) : 3215

امتياز فهما (1400) : 2960

کلاسهای کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 19 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای روستای محبوب كندی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع - محبوب كندي

امتياز فهما (1401) : 3215

امتياز فهما (1400) : 6365

کلاسهای کانون

 • پیاده روی (عمومي)
 • تیراندازی (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 27 کلاس دیگر...

....

کانون الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 3215

امتياز فهما (1400) : 2175

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 6 کلاس دیگر...

....

کانون خیرالناصرین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3212

امتياز فهما (1400) : 7500

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (عمومي)
 • خوشنویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 24 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای نیروی دریایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: شهيد بهشتي

امتياز فهما (1401) : 3212

امتياز فهما (1400) : 4626

کلاسهای کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کاریکاتور (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ورامين

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3210

امتياز فهما (1400) : 4950

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تیراندازی (بالاي ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون شهیدطالب روحی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3209

امتياز فهما (1400) : 8625

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای برزنون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3209

امتياز فهما (1400) : 9730

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 2 کلاس دیگر...

....

کانون حكمت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: باشت

مسجد: جهانگير كرمي پور

امتياز فهما (1401) : 3209

امتياز فهما (1400) : 2510

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 43 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمه زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: مولاي متقيان(ع)

امتياز فهما (1401) : 3208

امتياز فهما (1400) : 1400

کلاسهای کانون

 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 28 کلاس دیگر...

....

کانون امام عصر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: صاحب الزمان(عج) ارمک

امتياز فهما (1401) : 3208

....

کانون نبی اكرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: مهرستان

مسجد: نبي اکرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 3202

امتياز فهما (1400) : 2750

کلاسهای کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون مشكات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مينودشت

مسجد: صاحب الزمان (عج) القجر

امتياز فهما (1401) : 3202

امتياز فهما (1400) : 3945

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 کلاس دیگر...

....

کانون سلمان فارسی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سيب و سوران

مسجد: سلمان فارسي

امتياز فهما (1401) : 3202

امتياز فهما (1400) : 2775

کلاسهای کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 89 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای شمیران نو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: جامع حضرت ثامن الائمه(ع)

امتياز فهما (1401) : 3202

امتياز فهما (1400) : 16250

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 149 کلاس دیگر...

....

کانون غدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: خوسف

مسجد: مسجد جامع

امتياز فهما (1401) : 3202

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3202

امتياز فهما (1400) : 15640

کلاسهای کانون

 • آموزش نجوم (بالاي ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (بالاي ۴۰ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 95 کلاس دیگر...

....

کانون امام سجاد ع (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: دره شهر

مسجد: امام سجاد ع

امتياز فهما (1401) : 3202

امتياز فهما (1400) : 3360

کلاسهای کانون

 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (عمومي)
 • قصه گویی (عمومي)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
مشاهده 49 کلاس دیگر...

....

کانون مسجدالنبی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 3201

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان های خارجی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون سیدالساجدین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: ابوبكر

امتياز فهما (1401) : 3201

امتياز فهما (1400) : 2375

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون نبی اكرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سيب و سوران

مسجد: محمد رسول الله(ص)

امتياز فهما (1401) : 3201

امتياز فهما (1400) : 1725

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون محراب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت حيدريه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3200

امتياز فهما (1400) : 2300

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 4 کلاس دیگر...