....

کانون بینات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: اقطاب

امتياز فهما (1401) : 3199

امتياز فهما (1400) : 7410

کلاسهای کانون

 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (عمومي)
 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شمیم ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الرضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3199

امتياز فهما (1400) : 17668

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش پویانمایی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 176 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت امیرالمومنین حیدر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1401) : 3199

امتياز فهما (1400) : 925

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 33 کلاس دیگر...

....

کانون بقیه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: موسي ابن جعفر(ع)

امتياز فهما (1401) : 3194

امتياز فهما (1400) : 8803

کلاسهای کانون

 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفایی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 102 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمیون شیراز (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: امتياز نو

امتياز فهما (1401) : 3194

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون تربیت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شوشتر

مسجد: علامه شيخ شوشتري

امتياز فهما (1401) : 3192

امتياز فهما (1400) : 3680

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون ولی عصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: وليعصر (عج)

امتياز فهما (1401) : 3190

امتياز فهما (1400) : 4210

کلاسهای کانون

 • قصه گویی (زير 7 سال)
 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 35 کلاس دیگر...

....

کانون مفتح الابواب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3186

امتياز فهما (1400) : 9960

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 21 کلاس دیگر...

....

کانون بلدالامین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: صحنه

مسجد: امام خميني

امتياز فهما (1401) : 3185

امتياز فهما (1400) : 8215

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 34 کلاس دیگر...

....

کانون شهید حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن عسكري (ع)

امتياز فهما (1401) : 3183

امتياز فهما (1400) : 325

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولیدات هنری (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 2 کلاس دیگر...

....

کانون آل یاسین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3180

امتياز فهما (1400) : 850

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3180

امتياز فهما (1400) : 275

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 58 کلاس دیگر...

....

کانون امام خمینی (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: الله اكبر

امتياز فهما (1401) : 3179

امتياز فهما (1400) : 1450

کلاسهای کانون

 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 9 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای الیمون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: جويبار

مسجد: شهدا اليمون

امتياز فهما (1401) : 3179

امتياز فهما (1400) : 2625

....

کانون عاشقان حضرت مهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: مياندوآب

مسجد: حجت (عج)

امتياز فهما (1401) : 3179

امتياز فهما (1400) : 5475

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • سبک زندگی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 20 کلاس دیگر...

....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3173

امتياز فهما (1400) : 4960

کلاسهای کانون

 • تعزیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون قاسم بن الحسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: نقده

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 3173

امتياز فهما (1400) : 3955

کلاسهای کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تیراندازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 49 کلاس دیگر...

....

کانون عدالت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3173

امتياز فهما (1400) : 8200

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون صدیقه طاهره(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: نيک شهر

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 3173

امتياز فهما (1400) : 2600

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 53 کلاس دیگر...

....

کانون گوهرپنهان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: ابوحنيفه

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 5810

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • خیاطی (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون شهید دمر سعدی زاده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 11550

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون والعصر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: ولي عصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 1500

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون فراغی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: امام موسي كاظم (ع)

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 8160

کلاسهای کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (بالاي ۴۰ سال)
 • خیاطی (بالاي ۴۰ سال)
 • رزمی (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: حسينيه ابوالفضلي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 4135

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 26 کلاس دیگر...

....

کانون اروند (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: حسنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 16587

کلاسهای کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 115 کلاس دیگر...

....

کانون متوسلین به ائمه اطهار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 5490

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 32 کلاس دیگر...

....

کانون قائم آل محمد (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: فهرج

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 2350

کلاسهای کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 116 کلاس دیگر...

....

کانون مهدیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: حاج عبداله

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 3100

....

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع روستاي اولتان

امتياز فهما (1401) : 3172

امتياز فهما (1400) : 7525

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 48 کلاس دیگر...

....

کانون امام رضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 3168

امتياز فهما (1400) : 375

کلاسهای کانون

 • بسکتبال (زير 7 سال)
 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون امام جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3166

امتياز فهما (1400) : 14436

کلاسهای کانون

 • پرده خوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 124 کلاس دیگر...

....

کانون محدثه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: فاطمه زهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 3166

امتياز فهما (1400) : 9450

کلاسهای کانون

 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 33 کلاس دیگر...

....

کانون سردارشهید سید احمد حسینی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3165

امتياز فهما (1400) : 4745

کلاسهای کانون

 • مهارتی (عمومي)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 9 کلاس دیگر...

....

کانون راسخون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: فاطمه الزهرا سلام الله عليها

امتياز فهما (1401) : 3165

....

کانون الغدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: جويبار

مسجد: مصلي(الغدير)

امتياز فهما (1401) : 3165

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)

....

کانون شهدای رودزیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: باغ ملک

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 3165

امتياز فهما (1400) : 1485

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 32 کلاس دیگر...

....

کانون خاتم الانبیا (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بينالود

مسجد: جامع گلستان

امتياز فهما (1401) : 3163

امتياز فهما (1400) : 7878

کلاسهای کانون

 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
مشاهده 29 کلاس دیگر...

....

کانون حجت الإسلام شهید ابراهیم انصاری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: فاطمه الزهراء «س»

امتياز فهما (1401) : 3159

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون رسالت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3159

امتياز فهما (1400) : 6375

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون آل رسول (ص)-كوركان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: آل رسول (ص) -كورگان

امتياز فهما (1401) : 3159

امتياز فهما (1400) : 1325

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: کامياران

مسجد: عبدالهي

امتياز فهما (1401) : 3159

امتياز فهما (1400) : 850

کلاسهای کانون

 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 40 کلاس دیگر...

....

کانون ارشاد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: آل رسول (ص)

امتياز فهما (1401) : 3158

امتياز فهما (1400) : 2625

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون حنان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3158

امتياز فهما (1400) : 6130

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (بالاي ۴۰ سال)
 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 50 کلاس دیگر...

....

کانون انصارالحسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسن عسگري(ع)

امتياز فهما (1401) : 3158

امتياز فهما (1400) : 2054

کلاسهای کانون

 • سرود (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون روح الامین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: امام موسي الكاظم(ع)

امتياز فهما (1401) : 3156

امتياز فهما (1400) : 8050

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)

....

کانون شاهد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: گيلانغرب

مسجد: علي بن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 3155

امتياز فهما (1400) : 7505

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 28 کلاس دیگر...

....

کانون حكمت مطهر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: فاطميه

امتياز فهما (1401) : 3152

امتياز فهما (1400) : 2870

کلاسهای کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 62 کلاس دیگر...

....

کانون ساقی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دزفول

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 3150

امتياز فهما (1400) : 2575

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون روح الله (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: هرسين

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3150

امتياز فهما (1400) : 6975

کلاسهای کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 38 کلاس دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: ابهر

مسجد: خاتم الانبياء(ص)

امتياز فهما (1401) : 3144

امتياز فهما (1400) : 5230

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تواشیح (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون علی ابن ابیطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: مسجدسليمان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3144

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 25 کلاس دیگر...

....

کانون حكمت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: چناران

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3142

امتياز فهما (1400) : 5250

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 کلاس دیگر...

....

کانون سلمان فارسی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: محمدي

امتياز فهما (1401) : 3142

امتياز فهما (1400) : 9960

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 605 کلاس دیگر...

....

کانون ثامن الائمه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 3142

امتياز فهما (1400) : 1575

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (عمومي)
 • خیاطی (عمومي)
 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 34 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3142

امتياز فهما (1400) : 4794

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولیدات هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 111 کلاس دیگر...

....

کانون منجی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: خرامه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3142

امتياز فهما (1400) : 2200

کلاسهای کانون

 • فوتبال (عمومي)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 105 کلاس دیگر...

....

کانون نبی اكرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: نبي اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 3142

امتياز فهما (1400) : 1350

کلاسهای کانون

 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تواشیح (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 171 کلاس دیگر...

....

کانون حاج صمد خان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: حاج صمدخان

امتياز فهما (1401) : 3142

امتياز فهما (1400) : 700

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شهیدان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کنگاور

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3140

امتياز فهما (1400) : 8400

کلاسهای کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 50 کلاس دیگر...

....

کانون پیروان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: الحجت(عج)

امتياز فهما (1401) : 3140

امتياز فهما (1400) : 850

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 34 کلاس دیگر...

....

کانون شهید حمیدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: قدس

امتياز فهما (1401) : 3139

امتياز فهما (1400) : 7160

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 5 کلاس دیگر...

....

کانون شهید كارگر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ميانه

مسجد: آقايار سلطان

امتياز فهما (1401) : 3138

امتياز فهما (1400) : 200

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
مشاهده 2 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای زاویه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: الشهداء

امتياز فهما (1401) : 3137

امتياز فهما (1400) : 6955

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (عمومي)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون سعادت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: صاحب الزمان (عج )

امتياز فهما (1401) : 3134

امتياز فهما (1400) : 8255

کلاسهای کانون

 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 86 کلاس دیگر...

....

کانون قمر بنی هاشم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: منوجان

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1401) : 3132

امتياز فهما (1400) : 1390

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 25 کلاس دیگر...

....

کانون شهید كریم اشراقی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام سجاد(ع)

امتياز فهما (1401) : 3130

امتياز فهما (1400) : 9645

کلاسهای کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (عمومي)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت رقیه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3130

امتياز فهما (1400) : 4965

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 81 کلاس دیگر...

....

کانون خیبر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: ايلام

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3130

امتياز فهما (1400) : 800

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 37 کلاس دیگر...

....

کانون تراوش اندیشه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 3130

امتياز فهما (1400) : 2830

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 57 کلاس دیگر...

....

کانون كرامت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: ابوحنيفه

امتياز فهما (1401) : 3129

امتياز فهما (1400) : 8605

کلاسهای کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (عمومي)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای میانگله (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نکا

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3129

امتياز فهما (1400) : 10266

کلاسهای کانون

 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گویی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شعر و ادبیات (عمومي)
مشاهده 90 کلاس دیگر...

....

کانون شهید شکرالله خانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام رضا

امتياز فهما (1401) : 3129

امتياز فهما (1400) : 13740

کلاسهای کانون

 • مداحی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 38 کلاس دیگر...

....

کانون محبان آل محمد(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1401) : 3129

امتياز فهما (1400) : 5865

کلاسهای کانون

 • نمایشی (زير 7 سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شكوفه های قرآنی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: ضيائيه

امتياز فهما (1401) : 3129

امتياز فهما (1400) : 8781

کلاسهای کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون ضامن آهو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: ابوحنيفه

امتياز فهما (1401) : 3129

امتياز فهما (1400) : 7975

کلاسهای کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (بالاي ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (بالاي ۴۰ سال)
 • درسی و تقویتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون ملكوت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: فاروق

امتياز فهما (1401) : 3129

امتياز فهما (1400) : 8125

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تواشیح (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون صالحان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: حبيب ايشان

امتياز فهما (1401) : 3129

امتياز فهما (1400) : 8152

کلاسهای کانون

 • مهارتی (عمومي)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شهید آیت الله صدر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3128

امتياز فهما (1400) : 3540

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون آفتاب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: حسينه قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 3125

امتياز فهما (1400) : 3025

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون حكیم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: چايپاره

مسجد: روستاي خانقاه چورس

امتياز فهما (1401) : 3122

امتياز فهما (1400) : 975

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (زير 7 سال)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 130 کلاس دیگر...

....

کانون نور الثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: باشت

مسجد: سيد الشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3122

امتياز فهما (1400) : 4570

کلاسهای کانون

 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 86 کلاس دیگر...

....

کانون مرحوم موسوی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: خوسف

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 3122

امتياز فهما (1400) : 2200

کلاسهای کانون

 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 21 کلاس دیگر...

....

کانون انقلاب فرهنگی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: مسجدالنبي (ص)

امتياز فهما (1401) : 3122

امتياز فهما (1400) : 9545

کلاسهای کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون الغدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: شبستر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3116

امتياز فهما (1400) : 2475

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (بالاي ۴۰ سال)
 • کوه‌پیمایی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 کلاس دیگر...

....

کانون آرتیمان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: تويسرکان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3116

امتياز فهما (1400) : 3265

کلاسهای کانون

 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگی (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: مهرستان

مسجد: آل ياسر

امتياز فهما (1401) : 3116

امتياز فهما (1400) : 2800

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 96 کلاس دیگر...

....

کانون شهید ابوالفضل هاشمی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: آوج

مسجد: جامع صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 3115

امتياز فهما (1400) : 4330

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 21 کلاس دیگر...

....

کانون همای رحمت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: باشت

مسجد: بين راهي حضرت ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 3115

امتياز فهما (1400) : 1860

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشیح (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 3 کلاس دیگر...

....

کانون امام علی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3115

امتياز فهما (1400) : 10205

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پرده خوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 3115

امتياز فهما (1400) : 6550

کلاسهای کانون

 • تیراندازی (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
مشاهده 54 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: مهرستان

مسجد: ابوذرغفاري -زابلي رگنتك

امتياز فهما (1401) : 3115

امتياز فهما (1400) : 2650

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 3113

امتياز فهما (1400) : 3060

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (عمومي)
 • تولیدات هنری (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 89 کلاس دیگر...

....

کانون آیت الله خامنه ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: تيران وکرون

مسجد: حجه ابن الحسن (عج)

امتياز فهما (1401) : 3112

امتياز فهما (1400) : 5315

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 9 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای حسن سو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: مانه وسملقان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3112

امتياز فهما (1400) : 10850

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • اعتقادی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 3 کلاس دیگر...

....

کانون 22بهمن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3112

امتياز فهما (1400) : 4535

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 87 کلاس دیگر...

....

کانون طلوع (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3112

امتياز فهما (1400) : 4750

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فیلم‌نامه نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 90 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای سادات محله (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: فاطمه زهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 3108

امتياز فهما (1400) : 7300

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون پاسدار اسلام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3102

امتياز فهما (1400) : 3500

کلاسهای کانون

 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 126 کلاس دیگر...

....

کانون حمد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: حضرت رسول اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 3102

امتياز فهما (1400) : 5151

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 2 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای جندان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 3102

امتياز فهما (1400) : 16175

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...