....

کانون احرار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خرمدره

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 13359

امتياز فهما (1400) : 5625

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • اعتقادی (بالاي ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون اباصالح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: کردکوي

مسجد: اعظم

امتياز فهما (1401) : 13344

امتياز فهما (1400) : 12305

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون ایثار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت علي بن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 13344

امتياز فهما (1400) : 715

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 44 کلاس دیگر...

....

کانون رسول اعظم (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ابرکوه

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1401) : 13342

امتياز فهما (1400) : 12346

کلاسهای کانون

 • شعر و ادبیات (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پرده خوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمایشی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 89 کلاس دیگر...

....

کانون فخرالائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

امتياز فهما (1401) : 13319

امتياز فهما (1400) : 8565

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 95 کلاس دیگر...

....

کانون امام علی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: علي بن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 13302

امتياز فهما (1400) : 16735

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (عمومي)
 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای خاصه كول (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 13299

امتياز فهما (1400) : 9926

کلاسهای کانون

 • تنیس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون پانزده خرداد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: پانزده خرداد

امتياز فهما (1401) : 13231

امتياز فهما (1400) : 11001

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 61 کلاس دیگر...

....

کانون امام حسن عسگری (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: امام حسن عسگري (ع)

امتياز فهما (1401) : 13222

امتياز فهما (1400) : 8300

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 33 کلاس دیگر...

....

کانون ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتياز فهما (1401) : 13216

امتياز فهما (1400) : 19060

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 170 کلاس دیگر...

....

کانون اقصی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1401) : 13183

امتياز فهما (1400) : 4030

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 45 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت مهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 13139

امتياز فهما (1400) : 8100

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحیفه سجادیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 89 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای رفیع (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 13115

امتياز فهما (1400) : 8525

کلاسهای کانون

 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 37 کلاس دیگر...

....

کانون امام سجاد (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: زرند

مسجد: امام سجاد(ع)

امتياز فهما (1401) : 13102

امتياز فهما (1400) : 5870

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحیفه سجادیه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون كنعان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: ابوالمحمد كنعاني

امتياز فهما (1401) : 13092

امتياز فهما (1400) : 18360

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 190 کلاس دیگر...

....

کانون قاسمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: امام حسين عليه السلام

امتياز فهما (1401) : 13065

....

کانون گل نرگس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1401) : 13065

امتياز فهما (1400) : 2625

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون بقیه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: بقيه الله (عج)

امتياز فهما (1401) : 13052

امتياز فهما (1400) : 16859

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 105 کلاس دیگر...

....

کانون توحید (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: جوانرود

مسجد: قبا

امتياز فهما (1401) : 13051

امتياز فهما (1400) : 8940

کلاسهای کانون

 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
مشاهده 93 کلاس دیگر...

....

کانون انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: رامهرمز

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 13049

امتياز فهما (1400) : 5865

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 309 کلاس دیگر...

....

کانون شهید حسن غیببویی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: شهيد حسن غيببويي

امتياز فهما (1401) : 13037

....

کانون کانون مهدیاران (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 13035

....

کانون شهدای روستای كرده ده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: سرعين

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 13032

امتياز فهما (1400) : 17383

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • تولیدات هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 126 کلاس دیگر...

....

کانون شجره الایمان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: بوکان

مسجد: حضرت محمد (ص)

امتياز فهما (1401) : 13009

امتياز فهما (1400) : 10121

....

کانون شهدای حلیمه جان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 12999

امتياز فهما (1400) : 2775

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
مشاهده 71 کلاس دیگر...

....

کانون امام حسین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: قروه

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 12916

امتياز فهما (1400) : 2600

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 2 کلاس دیگر...

....

کانون شهید ولی کیانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 12915

....

کانون صدیقه الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: صديقه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 12915

امتياز فهما (1400) : 775

....

کانون شهدای قلعه آقچه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 12887

امتياز فهما (1400) : 7075

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 22 کلاس دیگر...

....

کانون كریم اهل بیت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: پارسيان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 12880

امتياز فهما (1400) : 650

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
 • صحیفه سجادیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون سفیران حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 12873

امتياز فهما (1400) : 14071

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (بالاي ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 97 کلاس دیگر...

....

کانون شهید علیرضا پیکاری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: حضرت علي اصغر (ع)

امتياز فهما (1401) : 12872

....

کانون كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 12866

امتياز فهما (1400) : 16100

کلاسهای کانون

 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (عمومي)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 26 کلاس دیگر...

....

کانون بچه های مسجد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام زمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 12859

امتياز فهما (1400) : 8975

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • پرده خوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 111 کلاس دیگر...

....

کانون كریم اهل بیت (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 12829

امتياز فهما (1400) : 2835

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون راه ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 12802

امتياز فهما (1400) : 17226

کلاسهای کانون

 • قصه گویی (زير 7 سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفایی (عمومي)
مشاهده 89 کلاس دیگر...

....

کانون محسن بن علی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 12787

امتياز فهما (1400) : 16056

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • اعتقادی (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون عباسیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع) حافظيه

امتياز فهما (1401) : 12732

امتياز فهما (1400) : 17757

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (بالاي ۴۰ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون شكوفه های انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: راور

مسجد: حضرت معصومه (س)

امتياز فهما (1401) : 12708

امتياز فهما (1400) : 13590

....

کانون امام خمینی(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1401) : 12702

امتياز فهما (1400) : 17211

کلاسهای کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 58 کلاس دیگر...

....

کانون الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: ماسال

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 12701

امتياز فهما (1400) : 2925

کلاسهای کانون

 • شعر و ادبیات (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون الغدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جامع چاف(مصلي)

امتياز فهما (1401) : 12686

امتياز فهما (1400) : 8820

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافیک (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 13 کلاس دیگر...

....

کانون امام حسن(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام حسن(ع)

امتياز فهما (1401) : 12676

امتياز فهما (1400) : 11519

کلاسهای کانون

 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 118 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای پشنده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: راز و جرگلان

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 12622

امتياز فهما (1400) : 4275

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون شهید علیمردانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 12619

امتياز فهما (1400) : 13642

کلاسهای کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون امام منتظر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام منتظر (عج)

امتياز فهما (1401) : 12616

امتياز فهما (1400) : 13171

کلاسهای کانون

 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
مشاهده 91 کلاس دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: دنا

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 12601

امتياز فهما (1400) : 125

کلاسهای کانون

 • مشارکت در طرح روستاهای دوستدار کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (عمومي)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 12 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت كوثر نبی(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: پلدختر

مسجد: حضرت صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 12572

امتياز فهما (1400) : 5010

کلاسهای کانون

 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 28 کلاس دیگر...

....

کانون امیر المومنین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: خلخال

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 12565

امتياز فهما (1400) : 6516

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتی (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 55 کلاس دیگر...

....

کانون ولیعصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زاهدان

مسجد: بقيه الله الاعظم(عج)

امتياز فهما (1401) : 12558

امتياز فهما (1400) : 3200

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 36 کلاس دیگر...

....

کانون ابوفاضل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تکاب

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 12552

امتياز فهما (1400) : 16970

کلاسهای کانون

 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 کلاس دیگر...

....

کانون اصحاب الحسین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: پلدختر

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 12549

امتياز فهما (1400) : 11161

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پیمایی (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 74 کلاس دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 12546

امتياز فهما (1400) : 990

کلاسهای کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 6 کلاس دیگر...

....

کانون علی اكبر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: ريگان

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 12542

امتياز فهما (1400) : 12726

کلاسهای کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 89 کلاس دیگر...

....

کانون مسجد النبی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 12514

امتياز فهما (1400) : 250

کلاسهای کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت فاطمه الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتياز فهما (1401) : 12502

امتياز فهما (1400) : 9630

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 34 کلاس دیگر...

....

کانون محبان زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: حاجي اباد

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 12499

امتياز فهما (1400) : 2475

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (زير 7 سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای گمنام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستارا

مسجد: محمدرسول ا...(ص)

امتياز فهما (1401) : 12488

امتياز فهما (1400) : 2800

کلاسهای کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 60 کلاس دیگر...

....

کانون ایثار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: ولي عصر (عج)

امتياز فهما (1401) : 12466

امتياز فهما (1400) : 15240

کلاسهای کانون

 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (عمومي)
 • پرده خوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 90 کلاس دیگر...

....

کانون كریم آل طه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 12460

امتياز فهما (1400) : 10215

کلاسهای کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • قصه گویی (زير 7 سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 66 کلاس دیگر...

....

کانون پاسداران فرهنگ (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 12457

امتياز فهما (1400) : 10993

کلاسهای کانون

 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفایی (عمومي)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون سید الساجدین (علیه السلام) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام سجاد (عليه السلام)

امتياز فهما (1401) : 12452

....

کانون محمدرسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: خاتم الانبيا(ص)

امتياز فهما (1401) : 12423

امتياز فهما (1400) : 3075

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • صنایع دستی (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 40 کلاس دیگر...

....

کانون امام رضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 12380

امتياز فهما (1400) : 4703

کلاسهای کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون عشاق الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: وليعصر (عج)

امتياز فهما (1401) : 12375

....

کانون الجواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 12317

امتياز فهما (1400) : 15696

کلاسهای کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 60 کلاس دیگر...

....

کانون فرقان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: حاج علي محمودي

امتياز فهما (1401) : 12302

امتياز فهما (1400) : 1600

کلاسهای کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 52 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت نجمه (س)

امتياز فهما (1401) : 12302

امتياز فهما (1400) : 19110

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون صالحین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1401) : 12290

امتياز فهما (1400) : 5130

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 12 کلاس دیگر...

....

کانون میثاق الرضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 12279

امتياز فهما (1400) : 11942

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • تعزیه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 42 کلاس دیگر...

....

کانون كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1401) : 12259

امتياز فهما (1400) : 8880

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • تیراندازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 113 کلاس دیگر...

....

کانون شهید مرتضی حاجی آبادی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 12251

امتياز فهما (1400) : 3450

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون قائم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: قائم(عج)

امتياز فهما (1401) : 12241

امتياز فهما (1400) : 5400

کلاسهای کانون

 • قصه گویی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • والیبال (عمومي)
مشاهده 65 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای قصرقمشه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: المهدي (عج)

امتياز فهما (1401) : 12172

امتياز فهما (1400) : 1800

کلاسهای کانون

 • پرده خوانی (عمومي)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 91 کلاس دیگر...

....

کانون كوثر ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: بناب

مسجد: قبا

امتياز فهما (1401) : 12165

امتياز فهما (1400) : 125

کلاسهای کانون

 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون امام محمد باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 12151

امتياز فهما (1400) : 9665

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 103 کلاس دیگر...

....

کانون رهروان شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: شهيدبهشتي

امتياز فهما (1401) : 12123

امتياز فهما (1400) : 11489

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 50 کلاس دیگر...

....

کانون خاتم الانبیا(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ميرجاوه

مسجد: خاتم الانبيا(ص)

امتياز فهما (1401) : 12110

امتياز فهما (1400) : 12311

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 276 کلاس دیگر...

....

کانون دكتر شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: تاکستان

مسجد: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 12109

امتياز فهما (1400) : 15710

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 87 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت ولی عصر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: حضرت ولي عصر (عج)

امتياز فهما (1401) : 12087

....

کانون رایه الهدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 12073

امتياز فهما (1400) : 7725

کلاسهای کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون گل یاس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 12059

امتياز فهما (1400) : 10080

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان های خارجی (زير 7 سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون سعادت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: لنده

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 12014

امتياز فهما (1400) : 2150

....

کانون رضوی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: آيت الله رضوي

امتياز فهما (1401) : 11986

امتياز فهما (1400) : 4380

کلاسهای کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 24 کلاس دیگر...

....

کانون انقلاب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: انقلاب

امتياز فهما (1401) : 11976

امتياز فهما (1400) : 10382

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 34 کلاس دیگر...

....

کانون 14 معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: 14 معصوم(ع)

امتياز فهما (1401) : 11968

امتياز فهما (1400) : 7725

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 91 کلاس دیگر...

....

کانون قبا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: قبا

امتياز فهما (1401) : 11952

امتياز فهما (1400) : 11740

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (زير 7 سال)
 • سبک زندگی (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 118 کلاس دیگر...

....

کانون آیت الله نور الهدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1401) : 11951

امتياز فهما (1400) : 2985

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 24 کلاس دیگر...

....

کانون ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: دليجان

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1401) : 11944

امتياز فهما (1400) : 2725

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: کهگيلويه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 11942

امتياز فهما (1400) : 2535

کلاسهای کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (عمومي)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: ريگان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 11937

امتياز فهما (1400) : 7433

کلاسهای کانون

 • تیراندازی (عمومي)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بسکتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 27 کلاس دیگر...

....

کانون شهید مرتضی آوینی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: نظرآباد

مسجد: و حسينيه حضرت صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 11929

امتياز فهما (1400) : 2810

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (زير 7 سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 313 کلاس دیگر...

....

کانون مهدیه شاهدیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1401) : 11922

امتياز فهما (1400) : 2700

کلاسهای کانون

 • سایر (عمومي)
 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 32 کلاس دیگر...

....

کانون رهروان عترت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خمين

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 11916

امتياز فهما (1400) : 3645

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت علی اكبر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 11909

امتياز فهما (1400) : 1700

کلاسهای کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام(ره)

امتياز فهما (1401) : 11902

امتياز فهما (1400) : 6055

کلاسهای کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (زير 7 سال)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (زير 7 سال)
مشاهده 69 کلاس دیگر...

....

کانون مسلم بن عقیل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: مسلم بن عقيل

امتياز فهما (1401) : 11872

....

کانون حضرت زهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: بردسير

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 11809

امتياز فهما (1400) : 12990

کلاسهای کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 97 کلاس دیگر...

....

کانون شهید شعبانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 11802

امتياز فهما (1400) : 12090

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • پیاده روی (عمومي)
 • رزمی (عمومي)
مشاهده 93 کلاس دیگر...

....

کانون اباصالح(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 11801

امتياز فهما (1400) : 10149

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 94 کلاس دیگر...